Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

ראיון בהיום הזה, ערוץ 20

מנכ"לית העמותה, נורה סיפרמן. השנה יודלקו אלפי נרות בארץ ובעולם,
המטרה שלנו להדגיש שהמספרים הם מעבר לכמות, הם אנשים. שודר ב-10.4.2018

רשתות חברתיות
שפות