Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד
יצירת תווית אישית
את מי תרצו להנציח?
x
שים לב, שדות אלו יוצגו רק אם שדה 'מגדר' נבחר
אנא בחרו מגדר
תאריך לידה אינו יכול להיות גדול יותר מתאריך הפטירה
עיסוק עיקרי כגון: נגר, מורה, עקרת בית, סטודנט, ילד....
לינק לדף מידע כגון דף עד של יד ושם, עמוד וויקפדיה, וכו'...
שתפו את התווית
הוסיפו שמות יקירכם או מכריכם למאגר ובשנים הבאות יודלקו נרות זיכרון לזכרם באלפי בתים.
הוספת שם למאגר
תודה, הנתונים התקבלו והועברו לבדיקה
השם שהזנת נמצא בתהליכי בדיקה ויפורסם לאחר אישור לאור הפניות הרבות להוספת שמות ותהליכי הבדיקה, פרסום השם שהוספת ייעשה רק בעוד מספר חודשים. נשלח אליך מייל עם התווית שהכנת. תוכל להדפיס/לעדכן פרטים עד למועד פרסום השם במאגר.
התווית תראה כך:
רגע לפני ההדפסה...

האם הינך מעוניין/ת שהפרטים שמילאת ישמרו במאגר השמות באתר ובשנים הבאות יודלקו נרות לזכרם?
שימו לב, באפשרותכם לשתף את התווית שיצרתם לאחר ההדפסה.

X שים לב, במאגר השמות שלנו קיים שם דומה:
אין ברשימה את מי שאני מחפש המשך ביצירת רישום חדש
רשתות חברתיות
שפות