Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מיצג שם ונר בשד' רוטשילד בתל אביב

סיקורים רבים בתקשורת למיצג הנרות של שם ונר לאורך שדרות רוטשילד. 1000 נרות חולקו לעוברים ושבים ויודלקו בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

רשתות חברתיות
שפות