Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

מדליקת המשואה הצעירה ביותר הדליקה נר זיכרון ביער הילדים בפולין

כתבה שהתפרסמה בעיתון ״מצב הרוח״, 25.3.2016

מדליקת המשואה הצעירה ביותר הדליקה נר זיכרון ביער הילדים בפולין

רשתות חברתיות
שפות