Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

כיצד מנציח הדור השלישי את זכר השואה?

המסורת שמקדמת שם ונר מוזכרת בכתבה שפורסמה בYnet בתאריך 25.1.17

לכתבה המלאה

רשתות חברתיות
שפות