Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

שדרגנו את האתר שלנו כך שיוכל לתת מענה לאלפי הכניסות הצפויות לקראת יום השואה.רק סריקה של בר קוד על נרות זיכרון שחולקו השנה תביא לכתובת המדוייקת.

רשתות חברתיות
שפות