Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

ראיון בערוץ הכנסת ביום הזכרון לשואה ולגבורה

ראיון עם מנכ"לית העמותה, נורה סיפרמן, אודות העמותה ופעילותה
במהלך השנה ובמסגרת יום השואה הנוכחי, שודר ב-11.4.2018.

רשתות חברתיות
שפות