Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

גם כשלא יהיו ניצולים – יהיה מי שינציח אותם

מאמרה של אלישה יעקובי, מייסדת העמותה באתר ישראל היום 26.1.17

לקריאת המאמר

רשתות חברתיות
שפות