Hebrew Charecters Only / אותיות בעברית בלבד

בערים תל אביב, ירושלים, חיפה, חולון וקרית מוצקין יחלקו אלפי נרות נשמה עם שמות נספים לעוברים ושבים ברחובות ובאתרים בעלי זיקה לשואה

רשתות חברתיות
שפות